Belgische FSMA verklaart dat BTC en ETH geen effecten zijn

Stephan De Haes

Stephan De Haes

Oprichter / Lesgever spot trading & investeren

Bitcoin, Ethereum of andere crypto die wordt gegenereerd door computercode, wordt door de Belgische regelgevende instantie niet geclassificeerd als effecten.

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft op 22 november een rapport uitgebracht waarin de vraag werd behandeld: zijn crypto-effecten? Volgens de regelgevende instantie, zijn Bitcoin, Ether en andere cryptocurrencies uitsluitend door computercode uitgegeven, dus worden ze niet als effecten beschouwd.

Een fragment uit het rapport luidt:

“Als er geen emittent is, zoals in gevallen waarin instrumenten worden gecreëerd door een computercode en dit niet gebeurt in uitvoering van een overeenkomst tussen emittent en belegger (bijvoorbeeld Bitcoin of Ether), dan zullen in principe de Prospectusverordening, de Prospectus Wet en de MiFID-gedragsregels niet van toepassing zijn.”

Er zijn steeds meer vragen over waar digitale activa vallen onder de bestaande financiële wet- en regelgeving van het land. Het bovengenoemde rapport verduidelijkte in antwoord op deze toenemende vragen over de classificatie van cryptocurrencies naar Belgisch recht.

De FSMA heeft ook verklaard dat ze cryptocurrencies als een effect zal opnemen in haar “stappenplan” als het is uitgegeven door een persoon of entiteit. Het stappenplan wordt echter niet beïnvloed door de technologie achter dergelijke assets. Simpel gezegd, het maakt niet uit of de digitale activa bestaan of worden gefaciliteerd op een blockchain of via andere traditionele middelen. De Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) van het Europees Parlement zal rond het begin van 2024 op het hele continent worden aangenomen. Tot die tijd zal het regelgevend kader voor deze asset worden geleverd door het stappenplan dat is opgesteld door het FSMA-rapport.

Bovendien, zelfs als de cryptocurrencies niet als effecten worden gecategoriseerd, zullen ze aan andere voorschriften worden onderworpen als ze als uitwisselingsmedium worden gebruikt.

“Niettemin, als de instrumenten een betaal- of uitwisselingsfunctie hebben, kunnen andere voorschriften van toepassing zijn op de instrumenten of de personen die bepaalde diensten verlenen met betrekking tot die instrumenten.”

Het rapport van de toezichthoudende instantie stelt verder dat overdraagbare instrumenten met een uitgevende instelling gedetailleerde informatie moeten verstrekken aan potentiële beleggers. In dergelijke gevallen treedt de EU-wetgeving inzake de markten voor financiële instrumenten of de MiFID in werking om belangenconflicten te voorkomen. Maar aangezien crypto’s zoals Bitcoin geen specifieke uitgever hebben, is de wet niet op hen van toepassing. Deze duidelijke houding ten opzichte van crypto staat in schril contrast met het perspectief van de Amerikaanse tegenhanger van de FSMA. De Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) heeft een zeer “regulering door handhaving” -benadering van digitale activa gevolgd en heeft crypto-bedrijven ook voor de rechtbank gesleept vanwege claims dat crypto’s als effecten moeten worden geregistreerd.

Bron: Cryptodaily & FSM 

Door dit formulier in te dienen stemt u in met onze algemene voorwaarden en ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen verzamelen, gebruiken en doorgeven, ook aan derden.